top of page

Profile

Join date: Aug 2, 2022

About
0 Like Received
0 Comment Received
0 Best Answer

Viên sủi TOCA được sản xuất tại Công ty Cổ Phần Dược Phẩm BIGFA. Đây là một trong những công ty sản xuất thực phẩm chức năng lớn nhất tại nước ta. Quy trình sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP và được giám sát nghiêm ngặt. Địa chỉ công ty nằm tại Khu công nghiệp Lương Sơn, Km36 – QL6, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.Minh Phong Hoàng

More actions
bottom of page